Lennart van Dijk (Voorzitter 17-18):

Mijn naam is Lennart van Dijk en dit collegejaar ben ik alweer vierdejaars student Franse taal en cultuur (#oud). Dit jaar heb ik ook de nederige taak om het Frans Dispuut Leiden Gibalaux te mogen voorzitten. Helemaal in dit vijfde lustrumjaar is dat natuurlijk een grote eer. Het bestuursjaar bevalt goed, en vooral door mijn lieve bestuursleden. Samen organiseren we voor jullie met veel plezier en genot verscheidene activiteiten om zo de Franse Cultuur in Leiden tot bloei te laten komen. Naast F.D.L. Gibalaux ben ik ook lid van de Leidse Studenten Koor en Orkest Vereniging “Collegium Musicum”. Ook volg ik het bijprogramma “Practicum Musicae” aan het Conservatorium in Den Haag. Zo ben ik wel een bezige bij dit jaar. Ik hoop jullie te mogen zien (en/of verwelkomen) bij één van onze Franse activiteiten!

Floor Peeters (Secretaris 17-18):

Ik ben Floor, 23 jaar oud, vierdejaars en ik kom uit Breda. Ik heb een deel van mijn jeugd doorgebracht in een bergdorpje in het midden van Frankrijk; het is zeer waarschijnlijk dat mijn francofilie hier zijn oorsprong vindt. Naast de bachelor en Honours College, ben ik vorig jaar een half jaar op uitwisseling naar Parijs geweest. Het doel is om komend jaar terug te gaan, ditmaal voor een stage. Dit jaar ben ik echter nog hier en heb ik de functie secretaris bekleed. Bij mijn functie hoort notuleren, wat sommigen als saai zullen ervaren, maar voor mij is het een fijne manier om orde te houden. Ik schrijf dus graag maar vooral lees ik veel; hoewel ik daar de laatste tijd weinig tijd voor heb gehad. Er staan nog meerdere ongelezen boeken in de kast. Ik word wel eens l’encyclopédie ambulante genoemd door mijn databank van “nutteloze” feitjes. Ik vind het heel ontspannend om te koken en als je naar een voedselgerelateerde activiteit bent geweest, heb je waarschijnlijk iets uit mijn keuken gegeten. Het beste aan dit bestuursjaar is echter het ontmoeten van mijn bestuursgenootjes, met wie ik nu een hechte band heb.

Katinka Janssen (Penningmeester 17-18):

Salut! Mijn naam is Katinka, ben derdejaars en dit jaar de trésorière van Gibalaux! Naast het bijhouden van de financiën heb ik dit jaar bijgedragen aan het organiseren van het eerste talengala, wat voor mij, naast de fantastische reis naar Lyon, één van de hoogtepunten van ons bestuursjaar tot nu toe was. Verder studeer ik ook Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, ben ik lid van damesdispuut Chloé van Quintus, hockey ik tweemaal per week, woon ik met acht geweldige meiden in een soort penthouse met vanaf mijn balkon uitzicht op ‘het schuine bruggetje’ en is mijn goede voornemen voor dit voorjaar om na vier jaar eindelijk de omgeving Leiden per racefiets te ontdekken. Als er Gibaliens of Gibaliennes meewillen, laat het me weten! Ik kijk er naar uit jullie weer te zien bij een volgende Giba-activiteit. 

Manola Ruff (Lid activiteiten 17-18):

Salut! Mijn naam is Manola, ik ben 18 jaar en tweedejaarsstudent en heb de eer de functie van lid activiteiten te mogen bekleden binnen het lustrumbestuur Oh Crêpe! Ik kom uit Haarlem, maar woon inmiddels vlakbij Leiden in huize “Château Brillant” met twee studiegenootjes.  Verder studeer ik naast Franse taal en cultuur ook Rechtsgeleerdheid en zit ik bij de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB), waar ik ook deel uitmaak van het dispuut Via Viator. Toen ik twee jaar geleden in Leiden kwam studeren, had ik nog niet echt een goed idee van wat het studentenleven precies inhield, maar ik wist wel dat ik met mijn liefde voor het Frans ook graag actief wilde zijn bij de bijbehorende studievereniging! Zo kwam het dat ik vaak de activiteiten van F.D.L. Gibalaux bezocht en daarbij veel leuke nieuwe mensen leerde kennen. Het resulteerde in een sollicitatie voor een bestuursfunctie en vervolgens in een lang – maar ook wel heel snel voorbijvliegend – bestuursjaar waarin ik nu al ontzettend veel heb geleerd en genoten. Van constitutieborrels tot bestuursuitjes, van een vernieuwend talengala tot een lustrumreis naar Lyon, er heeft al heel wat de revue gepasseerd. Met de andere Creppies ga ik mijn best doen om jullie tijdens het afleggen van de laatste loodjes wederom te laten genieten van ontspannende Giba-activiteiten!

Van links naar rechts: Manola Ruff, Floor Peeters, Lennart van Dijk, Katinka Janssen