Persoonsgegevens op deze website en in het ledenbestand van F.D.L. Gibalaux worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25-05-2018 geldt. De persoonsgegevens zullen door de secretaris persoonlijk verwerkt worden en bewaard worden tot het moment van lidmaatschapsopzegging. Hierna zullen de gegevens tijdig gewist worden conform de regeling van de AVG. Leden hebben het recht om verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de secretaris van F.D.L. Gibalaux in te trekken, zij het zonder terugstorting van betaalde contributie. Verder hebben leden het recht om op eigen verzoek zijn/haar bewaarde gegevens in te zien.

Voor foto’s op deze website wordt altijd om toestemming gevraagd aan de maker en de personen die voorkomen in de foto’s.