Enige tijd geleden heeft het bestuur van Gibalaux besloten om een heuse publiciteitscommissie in het leven te roepen. Voorgaand lag de maak van de lettre in handen van de commissaris publiciteit, maar met de komst van de almanak die we vaker willen uitbrengen, is het hebben van een publiciteitscommissie noodzaak. Voornaamste taken van deze commissie zijn de edities van de Gibalettre en het uitbrengen van een jaarlijkse almanak.