Het 30e bestuur der F.D.L. Gibalaux ‘Va Banque’

Het bestuur van dit jaar

Voorzitter: Iris Commandeur

Secretaris/Assessor extern: Naomi Canlas

Penningmeester/Assessor sponsoren: Frederiek Beaufort 

Assessor intern/Vice Voorzitter: Noah Oosterman