Sanne Bakelaar – Voorzitter 18-19

Michelle van der Velden – Secretaris 18-19

Paras Dadra – Penningmeester 18-19

Maral Kazikan – Assessor Activiteiten 18-19

Vanaf de wissel-ALV op 18 september 2018 mag het XXVIe bestuur der F.D.L. Gibalaux zich “Les Vestes Rapides” noemen. Sinds vorig jaar april vormden Sanne, Michelle, Paras en Maral echter al een hechte commissie die zich heeft ingezet voor de Bedrijvendag (nu Carrièredag). Wat begon als een gezellige commissie mondde uit in bestuur, daarom voelt het voor de Vestjes stiekem alsof ze dat al veel langer zijn.

Het XXVIe heeft dit jaar zijn best gedaan om zich in te zetten voor grote en kleine activiteiten rondom de studie Frans. Er wordt inmiddels teruggekeken op een tiental geslaagde evenementen en samenwerkingen met andere besturen, waaronder het Talengala, twee mooie reizen naar respectievelijk Parijs en Leuven, de nieuwjaarsborrel, het faculteitssymposium en het facultair feest.

Wat ook niet onbesproken mag blijven zijn de vele feestjes die de Vestes hebben mogen vieren, zowel in Leiden als erbuiten. Het bestuursjaar was één groot feest en naar verluidt zouden de vier het zo opnieuw doen!

 

Van links naar rechts: Maral Kazikan, Michelle van der Velden, Sanne Bakelaar, Paras Dadra.